IDEA Entrepeneurship Centre vid Syddansk Universitet använder e-stimates profiler i många sammanhang och med stor framgång.

e-stimates används frekvent på på kompetenscentret för entreprenörskap och innovation på Syddansk Universitet. I synnerhet används BeteendeProfilen både för studenter som vill vara företagare, samt som komplement i utbildningen för MSc-studenter i företagsekonomi och andra kurser.

Profilerna är en viktig del i introduktionen till innovation, där de används som grund för att öppna en dialog om, vilket område studenterna kan passa in i, inom innovation.
Det är en stor ögonöppnare för många – både när det gäller deras färdigheter, och vilka områden de behöver komplettera sina kompetenser i, förklarar sekretariatschef Lone Toftild.
Särskilt för nya studenter kan det vara en riktig tankeställare.

– Vi använder profilen i ett flertal sammanhang, med stor framgång, förklarar Lone Toftild.
Vi använder dessutom profilen i samband med studenternas företagsarbeten.

Enkelt för dagligt bruk

På IDEA har profilerna används många gånger, och det är väldigt lätt att presentera profilerna trots att mottagaren kanske inte vet så mycket om personlighetspsykologi.

– De är lätta att förmedla, och förklarar mekanismerna bakom. Många är dessutom imponerade över hur exakta profilerna är, trots det relativt låga antal frågor de besvarat. Det är väldigt sällan att folk inte alls känner igen sig, förklarar hon.

Profilerna får många att förstå sig själva på nya sätt. Ett av flera exempel, som Lone Toftild lyfter fram, var en kurs där studenter blev presenterade för sina profiler. Efter intenst grupparbete, vände konversationen naturligt mot profilerna som de hade fått tidigare samma dag.

– Studenterna började snabbt att reflektera över sitt eget beteende, baserat på profilerna. Helt plötsligt kunde de sätta ord på, hur och varför de reagerade som de gjorde, när de till exempel blev trötta eller pressade i grupparbeten, förklarar hon.
Förutom det, at profilernas kvalitet är viktig, har även prisen varit en avgörande faktor när valet föll på e-stimate. e-stimates lösning visade sig också vara den mest ekonomisk attraktiva för IDEA.