En leverantör av e-stimate tillhandahåller de bästa HR-analysverktygen på marknaden — ’Analyzer’ och ’Compass360’, som används för:

  • Arbetsplatsmätningar
  • Nöjd-medarbetarmätningar
  • Mätning av medarbetarnas potential
  • 360-graders återkoppling
  • 360-graders ledarutveckling
  • 360-graders säljkårsutveckling

Verktygen är noggrant testade, professionella och användarvänliga.

 

En leverantör  av analysverktyg

Vi har utvecklat och tillhandahållit Analyzer och Compass360 i många år och har ett betydande antal kunder som använder våra verktyg. Verktygen används brett inom organisationer och gör det enkelt att utföra analyser som behövs för att alltid vara uppdaterad på klimatet i företaget.

 

Användarvänliga Hr-verktyg

Vi har specialiserat oss på att utveckla verktyg för Hr analyser som är enkla att använda och att förstå. Verktygen innehåller kraftfulla grafiska rapporter som är användbara både som verktyg för dialog och som underlag för beslutsfattande när det gäller förändringar i organisationen. De är även utmärkta verktyg när det gäller att utveckal organisationen.