Hos e-stimate värderar vi vårt teoretiska grundlag högt.
Du kan läsa om teorierna bakom våra verktyg osv. via länkarna till höger på denna sida.
Våra profiler och tester är valida, tillförlitliga och exakta. De utvecklas och anpassas ständigt till nyare forskning. Förutom en solid teoretisk grund, lägger vi stor vikt på, att våra profiler är lättförståeliga och användbara i praktiken.

Vetenskapligt Advisory Board

e-stimate har ett vetenskapligt Advisory Board, som alltid håller oss uppdaterade inom forskning, och ger inputs för att säkerställa våra verktygs vetenskapliga kvalitet. Vårt Advisory Board består av forskare, psykologer och psykometriker med specialistkunskap inom personlighetspsykologi och test-psykometri.

Martin Hammershøj

Martin Hammershøj, MSc i psykologi. PhD med specialisering i motivation och personlighetsdrag. Martins doktorsavhandling: ’Distinguishing and integrating general causality orientations and personality traits”, fokuserade på den nya motivationsteorin – Självbestämmandeteorin.
Hos e-stimate har vi dragit oerhört stor nytta av Martins solida kunskap om personlighet och motivation.

Lasse Meinert

Lasse Meinert, MSc i psykologi, Post.doc vid Psykologiska Institutet, Köpenhamns Universitet.
Lasse Meinerts primära studieområde är personlighetspsykologi, ’Variation, flexibility and changes in the person’s daily way of life – handling variation in life”. Dessutom är Lasse en del av forskningsprojektet SUBSTANce.

Michael Bang Petersen

Michael Bang, PhD, MA i statsvetenskap. Ingår i forskningsnätverken ’Interdisciplinary Evolutionary Studies’ och ’MindLab’ vid Aarhus Universitet. Michael har varit gästforskare vid Center for Evolutionary Psychology, University of California – det internationella kraftcentrum inom evolutionspsykologi. Förutom evolutionspsykologi, arbetar Michael med frågeformulärsmetodik.

Viggo Pagh

Ursprungligen har Viggo Pagh en magisterexamen i nationalekonomi och företagsekonomi, som kompletterats med olika kurser, bland annat en magisterexamen i organisationspsykologi. Viggo Pagh arbetar med akademiska yrkesprogram och diplomutbildningsprogram i ledarskap, och har en gedigen praktisk erfarenhet som chef konsult på Ledarskapsakademin. Dessutom fungerar Viggo Pagh som samordnare på Ledarskapsakademin, för utbildningen Master in Leadership – ledarutbildning på mastersnivå under Buckingham University.