Personlighetstester är baserade på två grundläggande testkoncept, samt en “blandad typ”:

Normativa tester:

Normativa tester visar: Det generella, angivet i ett antal singulära faktorer eller personliga egenskaper som kollektivt formar en personlighetsmodell (exempel på normativa tester är NEO-pir, 16PF och e-stimates Fivefactor profil).
Normativa tester visar resultaten jämförda med en normgrupp.

Poängen beräknas och omvandlas till procentandelar, som visar fördelningen i förhållande till genomsnittet i normgruppen (t.ex. danska normen).

Beräkningen av normen bygger på psykometrisk behandling av svaren från en omfattande demografiskt representativ grupp.
Fördelar: Detaljerade, hög precision, högt positivt prediktivt värde.
Nackdelar: Tar lång tid att besvara, svåra att tolka, låg grad av kommunicerbarhet.

Ipsativa tester

En normativ test jämför en person med en norm – dvs. resultatet tolkas i förhållande till ett referensmaterial för andra personer.
En ipsativ test jämför individens olika egenskaper. På ett sätt jämför man personen med sig själv.
Inom intelligenstester, skulle en ipsativ test inte visa personens allmänna intelligensnivå i förhållande till normen, men i stället visa något om personens styrkor och svagheter i hans/hennes kognitiva funktion.

En ipsativ test skulle inte visa personens nivå inom verbal och matematisk intelligens, utan istället att t.ex. personens verbala intelligens är högre än den matematiska, eller vice versa.

Ipsativa tester tillämpar ett tvingat val mellan flera svar. Svarstekniken kan variera i valet mellan en rad olika grundläggande uttryck i en serie, där personen skal välja ut sitt/sina svar och därmed exkludera de resterande svarmöjligheterna. Tekniken kallas ’Forced choice’, och ger möjlighet att ge ganska exakt feedback om testpersonen, även på grundlag av ett relativt begränsat antal val.
Fördelar: Tar inte lång tid att besvara, lätta att förstå, hög grad av kommunicerbarhet.

Nackdelar: Låg detaljnivå, lägre precision, typologiskt beskrivande i stället för specifika egenskaper.

De blandade typer

Vissa testkoncept blandar de grundläggande testtyper.
T.ex. använder de ’Forced choice’ svarstekniken, som normalt tillämpas i ipsativa tester, men presenterar resultaten på samma sätt som de normativa testerna.

Eftersom det är omöjligt att beräkna standardavvikelser, genomsnitt, normer osv. i ett ’forced choice’ system, blir personens resultat jämfört med en uppskattad eller “fiktiv” norm.

Precisionen och validiteten i denna typen av tester är därför lägre i förhållande till riktiga normativa tester.
Fördelar: Tar inte lång tid att besvara.
Nackdelar: Låg detaljnivå, lägre precision.

Presentation av resultatet – rapporten

Resultaten visas ofta både grafisk och via en skriftlig tolkning.

Om det är kolonner, linjer eller en typ av nätverk, beror på smak. Den allmänna uppfattningen är, att ett stapeldiagram är enklast att avläsa, när relationen mellan olika faktorer är viktig för själva tolkningen.

Den skriftliga feedbacken grundar sig på en tolkning av kvantitativ data, och därmed mer subjektiv än diagrammen. Tanken bakom den skriftliga tolkningen är, att göra resultaten mer begripligt, genom att skapa en bild av den nuvarande situationen, som visar hur resultatet kan påverka konkreta situationer.