e-stimate utvecklar och levererar professionella personlighetsprofiler, teamprofiler och HR-analyser. Våra koncept är utvecklade med rötter i skandinavisk företagskultur, och vi har ett brett spektrum av verktyg som gör, att vi kan leverera en samlad utvecklingsplattform.

Vi är pionjärer inom webbaserade profiler till HR. Redan i 2000 var e-interpersonal profilen webbaserad, och därmed den första personprofilen med webbaserat värderingssystem på marknaden. I tillägg har profilen använts sedan 1980, och därför ett av de mest beprövade verktyg för personlighetsprofiler på marknaden.

20 specialister bakom e-stimate

Vår organisation är virtuell. Vi är totalt 20 specialister som utvecklar och driver e-stimate. Detta försäkrar en ständig utveckling, och ett unikt fokus. Vår huvudbas är i Schweiz, och vi har partners över hela världen – i Norden, Europa, Kina, Australien och USA. Vi har auktoriserade konsulenter världen över, och vår kundgrupp inkluderar privata konsultföretag, interna HR-konsulter i privata och offentliga organisationer, utbildningsinstitutioner, idrottsklubbar, samt team building- och rekryteringsföretag.

Plattform för utveckling

I vårt omfattande produktsortiment erbjuder vi auktorisationskurser, träning i praktisk användning av våra verktyg, processhjälp, undervisningsmaterial – även teknisk och professionell support.
Förutom 4 personlighetstests, har vi verktyg till 360 graders feedback och HR-analyser.
En komplett verktygslåda, som gör att vi kan erbjuda ett samlat utbud av HR-analyser som t.ex. performancemätningar, ledar- och säljarutveckling, talangutveckling, trivselanalyser, potentialmätningar, medarbetaranalyser, kundanalyser etc.

Vetenskaplig grund

Vi lägger stor vikt vid, att våra verktyg är baserade på vetenskaplig forskning. Därför har vi anknutit ett vetenskapligt Advisory Board, bestående av forskare, psykologer och psykometriker inom personlighetspsykologi, psykometri och personlighetstests. Våra experter försäkrar, att våra verktyg är vetenskapligt uppdaterade och välgrundade.

Effektiv affärsmodell

Vi är virtuella, i en slimmad och effektiv setup. Detta medför ekonomiska fördelar – fördelar som vi har valt ska komma våra kunder tillgodo, i form av en attraktiv prispolicy. Vi har en öppen affärspolicy, utan bindningar eller begränsande klausuler. Vi har inga årliga gebyr eller andra dolda avgifter.

Corporate Social Responsibility

CRS är viktigt för oss, och därför stöder vi projekt, som hjälper unga människor i marginella positioner, att hitta fotfäste på arbetsmarknaden. Dessutom sponsrar vi profiler inom talangutveckling i sportvärlden, och samarbetar med utbildningsinstitutioner om praktikplatser för studenter. På så sätt bidrar vi till et sunt samhälle där det finns plats för alla, och där fokus ligger på den enskildes talang.

Jørgen C. Friis, grundare

Joergen C. Friis, grundare av e-stimate.
Det finns inget som indikerar, att en profil är bättre om man inte förstår den…

Jørgen C. Friis är e-stimates grundare. Jørgen har en bakgrund inom utbildning, och förutom över 30 års erfarenhet som undervisare, har han investerat mer än 10 000 timmar i att studera teorierna bakom de psykologiska faktorer som har inverkan på människors beteende.
Jørgen är känd som en inspirerande storyteller, med en naturlig talang för att omvandla akademisk kunskap till förståeliga budskap. Vår grundares fokus på att omsätta teori till praktisk användning karakteriserar e-stimates profiler och koncept.