e-interpersonal

e-interpersonal visar på  personliga drivkrafter, motivationsfaktorer och beteenden
Ett verktyg för rekrytering och utveckling.

Evidensbaserad – byggd på senast forskningen
Lätt att förstå, komma ihåg och använda

Läs mer...

e-teamprofile

e-teamprofilen betonar teamets styrkor. På individnivå såväl som för teamet överlag. För starkare samarbete och effektivare kommunikation.

Verktyget används såväl vid etableringen av nya team som vid utvecklingen av befintliga team som projektgrupper, ledningsgrupper m fl

 

Läs mer...

e-fivefactor

e-fivefactor profilen är en omfattande och noggrann personlighetstest för rekrytering och utveckling på managementnivå.

Baserad på en solid empirisk grund ger profilen en nyanserad bild av ledaren.

Läs mer...