e-stimates verktyg används för rekryttering, talangutveckling, teamutveckling etc.
Denna sida handlar om andra användares erfarenheter med verktygen i praksis – och varför de valde precis våra test- och personlig profil verktyg.

Hittade ett allt-i-ett verktyg

Under en längre period letade jag efter ett personlig profil verktyg som jag kunde använda både till rekrytering av nya medarbetare i produktionen och i administrationen. Samtidigt önskade jag ett verktyg som även kunde användas i utvecklingssyfte. Bakgrunden till att vilja hitta ett sorts multiverktyg var, att kunna bygga upp ett gemensamt språk för personliga profiler och beteende.

Jag valde slutligen BeteendeProfilen, som lever upp till alla ovannämnda krav. Dessutom är BeteendeProfilen, med sina fyra färger, mycket logisk och lätt att förstå.

Det är min erfarenhet att testmaterialet är lättbegripligt, och presenterar den enskildes personliga profil på ett bra sätt. Vidare har jag upplevt en väldigt hög servicenivå och flexibilitet från personerna bakom e-stimate, och en stor önskan att ständigt utveckla och förbättra verktygen.

Jag är väldigt nöjd med att arbeta med BeteendeProfilen – tilsammans med FemfaktorProfilen, som jag använder till de mer tungtvägande rekryteringar – och jag upplever att ha den optimala kombinationen av testverktyg för rekrytering og personlig utveckling av chefer och anställda hos Hamlet Protein.

Vivi Stensdal, HR-chef
Hamlet Protein