Vi har stor erfarenhet med e-stimates profiler, och upplever att e-interpersonal erbjuder något helt speciellt. De många möjligheterna i profilen, samt dess undervisningsstruktur och förhållningssätt är essentiella. Vi har även tillämpat e-nalyzer – ett annat e-stimate verktyg – till att mäta inställning, motivation och lärande. Det har varit värdefullt för Columbus, i och med att det har gjort värdet av våra utvecklingsinsatser synligt.

Thomas Sylvest
Human Resource konsult
Columbus IT
www.columbusglobal.com