Vi bytte från vår dåvarande profil leverantör till e-stimate i februari 2011. Innan dess, arbetade vi endast med en personlighetsprofil, och använde stort sett endast denna i rekryteringssyfte.

I dag använder vi 3 profiler från e-stimate – BeteendeProfilen, FemfaktorProfilen och StyrkeProfilen.

Till rekryteringen av nya högt kvalificerade medarbetare, använder vi nu BeteendeProfilen och FemfaktorProfilen i kombination; BeteendeProfilen fungerar som en dialog öppnare med en ny kandidat, och som en referenspunkt, t.ex. för utvärderingar under anställningen. FemfaktorProfilen ger tillgång till de “finare detaljerna” – personliga egenskaper, som antingen stöder eller motarbetar medarbetaren i anställningens uppgifter och ansvarsområden, samt kulturen, och profilen uttrycker klart vad vi behöver ta itu med för att utvärdera kandidaten. Sammanfattningsvis, när det gäller rekrytering, känner vi oss betydligt mer säkra i våra beslut nu, med e-stimate som vår leverantör av profilverktyg.

När det gäller personlig utveckling av anställda, har vi funnit att BeteendeProfilen och StyrkeProfilen är oerhört effektiva till att inleda en öppen och ärlig dialog, med ett uppskattande förhållningssätt. Det pedagogiska och okomplicerade, enkla tillvägagångssätt tilltalar anställda på alla nivåer, vilket gör, att facilitatorn kan optimera coaching dialogen, och därmed föra medarbetaren framåt, och ge han/hon de bästa möjligheterna att utföra sitt arbete optimalt. Naturligtvis är detta den viktigaste anledning till, att verksamhetsledare får profilerat sina respektive teams. Vi har haft många typer av företags-, avdelnings- eller team workshops – med olika vinklar och ändamål – baserade på profilerna; alla med stor framgång.

Kortfattat medför användningen av e-stimates profiler, att

  • Vår organisation är mer säkra i beslutsprocessen under rekrytering (FemfaktorProfilen +
    BeteendeProfilen)
  • Våra medarbetare känner sig mer uppskattade, i och med att vi strävar efter att anpassa
    uppgifter och kommunikation efter deras motiv (BeteendeProfilen + StyrkeProfilen)
  • Våra teams (inkl. högsta ledningen) arbetar mer effektivt genom bättre kommunikation
    och gemensam förståelse (Team BeteendeProfilen)

Vi har inte haft någon annan leverantör, som i samma utsträckning som e-stimate, har demonstrerat vilja att, effektivt och med hög kvalitet, anpassa sig till våra behov, genom att erbjuda särskilda services och utveckla ytterligare funktioner. Dessutom är e-stimate alldeles unika i sin vilja att dela med sig av sin kunskap till sina kunder. Vi har inte tidigare haft ett profilverktyg som kunde implementeras lika snabbt och smärtfritt, samt kostnadseffektivt, som de från e-stimate.

Hanne Alsen, HR konsult
Martin Professional A/S