Vi använder profilen till personlig motivation och beteendemässiga preferenser, i samband med utvecklingen av våra medarbetares respektive styrkor.
Vi använder dessutom teamprofilen när vi arbetar med teamutveckling, och med att styrka samarbetet inom våra teams.
Vi är väldigt nöjda med konceptet och materialet.

Det är väldigt enkelt för alla medarbetare att förstå, och det kan användas på alla nivåer inom vår organisation, vilket är en stor fördel för oss.
Det är dessutom viktigt för oss, att konceptet är baserat på vedertagna teorier inom mänskligt beteende.

Betina Stage
HR-direktör, Domea
www.domea.dk