Vi har nu använt e-interpersonal i 3 år. Vi använder produkten som en ’kickoff’ i 1:1 coaching och i teams, till att hjälpa medlemmarna att lära känna varandra. Dessa teams kan vara både nya såväl som gamla.

Den stora fördelen med e-interpersonal är, att den är enkel att förklara för en ocertifierad. Användningen av de fyra färgerna gör den lätt att förstå, samtidigt som att den har ett bra djup i bakgrundsmaterialet.

Fram tills nu, har mer än 500 kollegor använt e-interpersonal i Bankdata.

Alex Kristensen
HR-konsult
Bankdata