Vi har under flera år haft ett bra samarbete med e-stimate i konkreta utvecklingsprojekt och även fått bra support i användandet av analysverktygen. Samtidigt får vi väldigt positiv respons från våra studenter såväl som från affärsklienter, om den service de mottagit i de tillfälle de haft behov av hjälp.

Vårt samarbete har främst fokuserat på koncept för feedback till företagsledningar via Compass360, samt koncept för kulturanalyser inom företagsanalyser. Koncepterna används på akademi-, diplom- och masternivå, samt i existerande företag.

Begreppen ’validitet’ og ’pålitlighet’ är alltid i fokus på The Management Academy, och inom detta område komplementerar e-stimate och akademin varandra väldigt väl, vilket säkrar att alla koncept är teoretisk välgrundade och noggrant testade.

Sist men inte minst är det viktigt, att analyserna är användarvänliga och utan onödiga komplikationer – och att resultaten är överförbara på ett logisk sätt. Begge dessa krav uppfylls alltid av e-stimate.

Viggo Pagh, Chefkonsult, BSc & MSc.Psych.Org.
The Management Academy – en del av Business Academy Aarhus