FC Midtjylland akademiets tränare Rene Petersen har arbetat med klubbens talanger i snart ett år nu. Ökad självkännedom, fokus på personliga styrkor, samt potentiella utvecklingsområden är några av de aspekter där e-stimates personliga profiler hjälper spelarna.

I nästan ett år, har talangerna på FC Midtjylland akademiet arbetat med att förbättra och optimera deras medvetna och omedvetna beteende. Röd, gul, grön och blå är nyckelfärger i de personliga profilerna från e-stimate, som Rene Petersen – f.d. handbollspelare och huvudtränare – har utarbetat på klubbens U17- och U19-lag.
– Många av de unga spelarna har som mål att spela på de stora arenorna, men de är inte alltid medvetna om vägen dit. De upplever att de ibland lyckas, och ibland inte – med de vet inte varför. Vi måste bygga upp en högre nivå av medvetenhet om, varför de lyckas. Ett av sätten att göra detta på, är genom att ta reda på när de är bra, och när de är mindre bra, säger Rene Petersen om Prevent.

Spelarna innehåller alla färgerna, och därför är det avgörande att känna dig själv tillräckligt bra för att veta, när man leta fram de olika färgerna ur sin mentala verktygslåda. e-stimates profil kan också avslöja en outnyttjad potential som spelaren inte själv var medveten om.

Stärker det mentala kapitalet

Det interesanta är, att hitta den gyllene medelvägen mot ditt mål. Spelarna är inte alltid medvetna om detta. De har ett instinktivt, omedvetet beteende som kanske inte gynnar dem, säger Rene Petersen, som – förutom ett antal idrottare – har arbetat med ett flertal företagsledare och företag, eftersom det dessutom är enkelt att överföra till affärslivet, och alltså även användbar utanför fotbollsbanans kritade linjer.

I processen, som fortfarande pågår hos FC Midtjylland, kan man redan se framsteg, säger tränaren. Allt handlar om att stärka det “mentala kapitalet”.
– Vi har bemärkt, att spelarna har uppnått större medvetenhet om vad det kräver att nå sina mål. De har blivit mer självstyrande. Spelarna har blivit betydligt bättre på att motivera sig själva och varandra i att bibehålla fokus på sina respektive styrkor, och skapar därmed en rakare väg mot deras individuella och gemensamma mål, säger Rene Petersen.

En av spelarna Rene Petersen har arbetat med är Johannes Madsen, och U19 spelaren har tydligt bemärkt hur det, att lära känna sig själv bättre, har hjälpt honom.

Att höja den nedre gränsen

Det har hjälpt mig att uppnå en accept av den jag är. Du behöver inte ändra på vem du är, men i stället arbeta med dina svagheter, och vara medveten om vad som är bra och dåligt för dig. När det inte fungerar för mig, har jag blivit bättre på att komma tillbaka på rätt väg och omfokusera. Min nedre gräns har höjts, säger Johannes Madsen.

Han är entusiastisk över att arbeta med Rene Petersen, som har presenterat en helt ny värld för de unga fotbollstalangerna.
– Det har varit annorlunda, men väldigt bra, att arbeta med profilerna. De har givit var och en av oss en högre nivå av självkännedom, och ökad kunskap om varandra, vilket gör att vet hur vi kan hjälpa varandra. Vissa kräver vägledning och en klapp på axeln, medan andra kräver hårdare ord, säger Johannes Madsen, som spelar på FC Midtjyllands U19 landslag.

Förutom U19 landslaget, har profiler även utarbetats för klubbens U17 landslag, såväl som för klubbens tränargrupp.