Jag har använt åtskilliga av e-stimates profilverktyg genom flera år, och de har varit viktiga verktyg för mig i mitt jobb som HR-chef. Jag har tidigare arbetat med andra testverktyg med valde e-stimate baserat på: Deras höga professionalism, funktionalitet, samt de lättillgängliga och lättbegripliga rapporter.

Vi har använt profilen både till våra tjänstemän och våra timanställda medarbetare – och de flesta medarbetare i vår organisation i dag har fått utarbetat en beteendeprofil, vilket har bidragit till:

  • Förbättrat samarbete inom individuella avdelningar
  • Lösning/undvikelse av konflikter genom förbättrad förståelse mellan kollegor
  • Att chefer har fått ett extra par “glasögon” till att läsa sina medarbetare, och ökad
  • uppmärksamhet på deras eget uppträdande i rollen som chef

  • Att det har varit lätt för de anställda att kommunicera “i färger”
  • Att anställda/chefer själva efterfrågar att få utarbetat sin profil

Steen Kampmann Johansen, HR Manager
BKI Foods A/S