Vi har använt e-stimate profiler i 4 år, och i denna period har vår omsättning tredubblats.
e-stimate verktygen har varit en viktig bidragande orsak till denna utveckling.
Exempel på användningsområden inkluderar:

  • Individuella profiler i våra öppet ledarskaps-träningsprogram
  • Individuella profiler och teamprofiler i teambuilding processer för anställda
  • Profiler använda i en 2-årig utvecklingsprocess för ledande befattningshavare

Vi har alltid haft exceptionellt bra respons från klienterna om profilerna och processerna.

Vi föredrar utan tvekan e-stimates profiler över andra verktyg vi arbetat med, då de är mycket lättare and förstå och att använda i både utbildningar och det dagliga arbetet för deltagarna.

e-stimate profilen ger djupare och långvarigare effekt. Och Work Shop verktygen är enastående. Slutligen är kundservicen hos e-stimate snabb, flexibel och alltid mycket positiv.

Carsten Bruhn-Henriksen
Verkställande direktör
Goodwill Industries