Forskningsbaserade-stimate utvecklar och tillhandahåller personprofiler som har sina rötter i den skandinaviska företagskulturen.

Verktygen är grundliga men samtidigt lätta att förstå och använda. Alla våra tester är validerade och baserad på godkänd forskning. Alla våra tester används av både interna och externa HR-konsulter, lärosäten, företag och välrenommerade sportsklubbar  etc.

 

Personprofiler för alla behov

Ett verktyg kan inte täcka alla behov – därför har vi olika personprofiler som matchar olika behov av innehåll och djup i profilen. e-stimate täcker hela spektrumet , och våra profiler har många användningsområden, inklusive;

  • Rekrytering
  • Medarbetarutveckling
  • Ledarutveckling
  • Talangutveckling
  • Teamutveckling
  • Coaching

 

Att använda verktygen skapar förståelse för medarbetare och ledares personliga drivkrafter, styrkor och förhållningssätt till andra. Det är viktig kunskap i en organisation som måste utvecklas och prestera varje dag.

 

Forskningsbaserade personlighetstester

e-stimates personprofiler är baserade på avancerad  och modern. Vi kan garantera 100% av den vetenskapliga metoden och dess giltighet. We can vouch 100 per cent for the scientific method and validity. Vi har ett vetenskapligt advisoryboard som kontinuerligt håller oss uppdaterade om den senaste forskningen och säkerställer att våra produkter är uppdaterade. Vi tillhandahåller djupgående  och detaljerade rapporter och, samtidigt är våra personprofiler lätta att förstå. Genom att använda färgsymbolik gör vi dem lätta att förstå i praktiken.