Vi genomförde en större omorganisation, med temat: Gör din kollega bra. Och för detta ändamål har BeteendeProfilen varit helt perfekt.
Vi valde Beteendeprofilen, eftersom den, efter min mening, verkar vara den definitivt bästa modellen. Stil, språk, exempel, tillgång (positiv/negativ) samt användningen av färger gör den väldigt logisk och enkel att använda praktiskt.

Vi har uppnått ett markant förbättrat internt arbetsklimat, och ökad medvetenhet om varandras styrkor och svagheter – och, framför allt, har vi ändrat arbetsfördelningen på grund av profilen.

Vi använder även profilen till att coacha våra talanger och elitseglare – inklusive de som deltar i OS.

Jag kan endast rekommendera BeteendeProfilen.

Anders Kristensen, VD
The Royal Danish Yacht Club