e-nalyzer

Ett verktyg för analyser, undersökningar och bedömningar
Lätt att använda – 10 sekunder för att göra en rapport

Rapporterna är lätta att förstå. Både från ett mer översiktligt perspektiv och in i detalj
En effektivt sätt att utföra analyser om man vill att de skall vara värdeskapande.

Läs mer...

e-compass360

e-compass360 är ett 360 graders feedback-verktyg.
För personlig utveckling av prestationsförmågan

Lätt att sätta igång – 10 sekunder per nytt projekt.
Lätt att använda – 10 sekunder att göra en rapport.

Rapporterna är lätta att förstå vilket säkerställer engagemang och involvering.

Läs mer...

360 Ledarskap

Ett steg framåt i ledarutvecklingen genom detta 360 graders feedback-programmet.

360 graders  feedback- programet fokuserar på kompetens och prestationsutveckling.

Läs mer...