e-nalyzer om du vill…

mäta medarbetartilfredsställelse, kundtillfredsställelse och göra arbetsplatsbedömningar. e-nalyzer är ett flexibelt verktyg för alla typer av HR-undersökningar, samt interna eller externa undersökningar.

Relevant data är en viktig utgångspunkt när du vill starta upp utvecklingsprojekt.
e-nalyzer är ett enkelt och effektivt verktyg för att göra relevanta och lättförståeliga rapporter.

Inga begränsningar

 • Obegränsat antal frågor
 • Obegränsat antal mätområden
 • Inga restriktioner i svarskalan
 • Obegränsat antal respondenter
 • Ytterligare frågor
 • Anpassningsbara frågor – vid låg och hög feedback

Flexibla rapporter

 • Allt kan anpassas
 • Anpassa rapporten efter era behov
 • Egen logotype och namn i rapporterna
 • Mer än 20 olika grafer och diagram
 • Lättförståelig och lättkommunicerad grafik
 • Alla texter och förklaringar kan kan anpassas

Rapporter klara på 10 sekunder

Att göra bra analysrapporter tar tid – som du säkert vet, ifall du gjort detta förut…
e-nalyzer gör det tuffa arbetet för dig, och dina rapporter utarbetas snabbt och effektivt.
Tryck på en knapp – och rapporterna är klara på 10 sekunder.

Frågeformulärer som är redo att använda

Behöver du en frågeformulär som är redo att använda?
e-stimate har flera frågeformulärer som är noggrant testade och godkända, och som är redo att använda.
Medarbetartillfredsställelse, kundtillfredsställelse, Teameffektivitet, potentialanalyser etc.

Frågeformulärerna är baserade på godkända analyser av egenskaper hos effektiva organisationer.
Det teoretiska grundlaget består av forskning inom företagskulturer, effektivt beteende etc.

e-nalyzer innehåller många möjligheter för djupgående analyser. Den grafiska rapporten gör den till ett starkt dialogverktyg. .

Lättförståelig rapport

Vi finner det väldigt viktigt, att rapporterna är lättförståeliga och användarvänliga. Vi använder grafiska element för att främja diskussioner och beslut som grundar sig på rapporterna.
Samtidigt använder vi färgsymbolik, vilket gör rapporten tilltalande och användbar.

Inga fasta avgifter

Du har inga fasta avgifter när du utför en bedömning i e-nalyzer.
Du betalar endast för din konkreta användning.

 

Intresserad – Kontakta oss för mer information