Använd 360 ledarskapsutveckling – om du vill…

Ta utvecklingen av ert ledarskap ett steg längre.
Få en nyanserad bild för att kunna folusera på utveckling av kompetens och prestation.

Använd 360-graders återkoppling som ett verktyg att snabbt upptäcka möjligheterna – såväl från din egen synvinkel som från omvärldens.

 

Leadsrakpsutveckling med e-compass360 används för:

  • Ledarskapsutveckling

  • Talangutveckling

  • Utveckling av prestation och potential

  • Kompetensutveckling

  • Bedömning av effekterna av träning och utveckling

 

Kunskap hellre än spekulation

Att använda 360-graders återkoppling ger er en detaljerad beskrivning av nödvändiga kompetenser. Ni kommer att få en väldokumenterad bas för att kunna fatta välgrundade beslut

 

Användning  e-compass360

Användningen av e-compass360 möjliggör det för er att utveckla ledare, mellanchefer och nyckelmedarbetare. Utvecklingen utgår från individen. e-compass360 fokuserar på individen baserad på dennes egen upplevelse av sina prestationer och dessutom på kollegernas upplevelse av personen. Detta innebär att en och samma process kartlägger ett antal parametrar om personen som kan ligga till grund för utveckling Detta erbjuder en sammanhängande skildring av individens prestationsförmåga, styrkor och svagheter .

 

Ledarskapsträning med användning av e-compass360 startar med en omfattande rapport som kartlägger individens reaktionsmönster. Med hjälp av grafer utgör instrumentet ett bra verktyg för dialog.

 

 

15 års erfarenhet av verktyg för ledarskapsträning

e-stimate var bland de första webbaserade 360-gradersverktygen.Vi har mer än 15 års erfarenhet av 360-graders återkoppling och nu vet vi att det är väldigt värdefullt för utveckling av ledare. Att veta personens drivkrafter, begränsningar och möjligheter är grunden för att kunna utveckla ledaren.

 

Användaranpassad analys

Rapporten kan anpassas efter det enskilda företaget för att visa det som är mest relevant Vi har ett stort antal färdiga frågeformulär som har använts på varierande ledarnivåer, men det är också möjligt att

 att utveckla en nytt frågeformulär. Vi har stor erfarenhet av att utveckla frågeformulär och hjälper gärna till.

 

Intresserad – Kontakta oss för mer information