e-compass360 om du vill….

Ta din personliga utveckling ett steg längre, och få en fördjupad och nyanserad beskrivning av din personliga prestationsförmåga
Genom e-compass360 skaffar vi oss flera personers uppfattning om våra styrkor och potentiella utvecklingsområden.
e-compass360 enkel att göra, ekonomiskt attraktiv samt enkel att använda.

e-compass360 används för:

  • Talangutveckling

  • Prestationsutveckling

  • Ledarutveckling

  • Kompetensutveckling

  • Förändringsprocesser

  • Förbättra samarbeten

  • För att bedöma effekten av utbildning och utveckling

Värdefull utveckling med Compass360

Genom att använda e-compass360 erhåller du värdefull feedback om medarbetare och chefer. Under en normal arbetsdag går denna feedback ofta förlorad. DEt är svårt att samla kunskap om kollegor och chefer på ett trovärdigt sätt utan göra det på ett strukturerat och professionellt sätt. e-Compass 360 är lösningen på detta problem och jämför flera personers uppfattning om samma persona person i en och samma process. Detta ger en överskådlig bild av personens prestationer och styrkor samt gör feedbacken väldigt enkel. Samtidigt är e-compass360 enkel att göra och väldigt användarvänlig

 

Att Compass360 rapporten innehåller grafiska element gör den till ett mycket bra dialogverktyg.

 

Mer än 15 års erfarenhet av webbaserad erfarenhet av 360 graders återkopplig

e-stimate var bland de första  360 geaders verktygen. Vi har mer än 15 års erfarenhet av weebbaserad 360 graders återkoppling, därför vet vi vad vi pratar om.Vi använder denna kunskap till att ständigt vidarutveckla e-compass360.

Inga begränsningar

Det finns inga begränsningar för antal frågor, antal respondenter med mera.
Kompletterande skriven återkoppling är tillgänglig på mer än 30 olika grafiska sätt och det mesta i rapporten kan anpassas.
Man kan kombinera flera 360 graders bedömningar, man kan ladda ner kalkylblad och man kan kontrollera allt själv via en websida.

Anpassningsbara till användaren

Vi har redan ett stort antal frågeramar som är färdiga att använda . Dessa har anpassats till olika funktioner och roller. Men du kan också konstruera ditt eget frågebatteri. Rapporten och frågebatterioet kan helt anpassas till det enskilda företaget så att du kan bedöma specifikt relevanta områden.Vi har stor erfarenhet av att göra frågor och hjälper dig gärna att utveckla de frågor du vill i företaget

 

Intresserad – Kontakta oss för mer information