Den styrande typen (Röd)

De är, redan från barndomen, kännetecknade av en tendens att vara ganska aggressiva och dominerande över andra.
Deras energi – styrkan ifrån deras strävan efter personlig makt – är så stor att de tenderar att köra över allt eller alla som kommer i vägen för dem. De mest energiska av denna typ, är mobbare och sadister; de mindre energiska sårar andra genom att skada sig själva, och inkluderar alkoholister, narkomaner, och självmördare.

Den sociala typen (Gul)

Detta är den sunda personen, som har både socialt intresse och energi.
Bemärk, att utan energi kan man inte riktigt ha socialt intresse, eftersom man då inte har överskott att faktisk göra något för någon!

Den känsliga typen (Grön)

De är känsliga personer som har utvecklat en “skal” runt sig, som skyddar dem, men de förlitar sig huvudsakligen på andra för att komma igenom livets svårigheter. De har låga energinivåer, och blir därför beroende av andra. När de överväldigas, utvecklar de det man vanligtvis betecknar som neurotiska symptom: Fobier, tvångstankar och -handlingar, generell ångest, hysteri, glömska osv., beroende på olika faktorer i deras livsstil.

Den tillbakadragna typen (Blå)

Denna typ har de lägsta energinivåer, och “överlever” endast genom att helt enkelt undvika livet – särskilt andra personer. När de pressas till deras gräns, har de tendens att bli psykotiska, och drar sig till sist helt in i sin egen värld.

Adler påpekade att…

Adler påpekade att hans fyra typer var väldigt lika de, som föreslogs av de gamla grekerna. De hade också bemärkt, att vissa personer alltid var ledsna, andra alltid arga osv. Men de tillskrev i stället dessa temperament (från samma ursprung som ordet ’temperatur’) till den relativa närvaron av fyra kroppsvätskor, så kallade humor (lat.).