En stor del av psykologin omhandlar det, att reparera något som inte fungerar. För att kunna göra detta, börjar vi ofta med att identifiera problemen.
Ett annat tillvägagångssätt beskrivs av psykologen Dr Christine Padesky. Hennes arbete, som har fokus på att bygga styrka och motståndskraft mot problem, är väldigt intressant.
Enligt Padesky kan arbetet med styrkor delas in i fyra faser:

Hitta dina styrkor

Bli medveten om dina styrkor, kända såväl som okända, genom att exempelvis utföra en Styrkeprofil. Bekräfta dina styrkor genom att undersöka när du är framgångsrik – till exempel:

 • Vardagliga saker som du aldrig missar
 • Positiva upplevelser – vilka saker som du gör, ger dig energi?
 • Saker du alltid fortsätter göra oavsett problem och svårigheter
 • Saker du gillar att göra, och vill göra regelbundet
 • Dina intressen, t.ex. hobbys, idrott, frivilligt arbete etc.
 • Meningsfulla relationer, t.ex. vänner, familj, barn, husdjur.

Hitta förklaringar till dem – fråga dig själv:

 • Hur får jag det att hända – hur gör jag de här sakerna?
 • Hur fortsätter jag att göra sakerna – vad motiverar mig att fortsätta?
 • Varför fortsätter jag att göra dem?
 • Vilka styrkor hjälper mig i dessa situationer?

Använd dina styrkor i andra situationer:

Försök att ta reda på, hur du kan använda dina styrkor i andra situationer.

 • Använd styrkorna
 • Motivera dig själv på samma sätt som du gör i dina starka områden
 • Håll på det – och använd de samma medel som du gör i dina starka områden.

Öva

Fortsätt att försöka – kom ihåg, att du kan förbättra hela ditt liv…

 • Med andra ord – du lär sällan något vid första försöket.
 • Övning ger färdighet