Vi håller öppna utbildningar, såväl som företagsinterna.
Vi håller löpande workshops och utbildningar för auktoriserade användare, till exempel:
Effektiv rekrytering – Teamutveckling – Kommunikation – Styrkebaserad utveckling
Varje år håller vi också inspirationsdagar och konferenser

Kursdatum 2015

Göteborg
10-11 september Ackreditering
19-20 november Ackreditering

Stockholm
26-27 november Ackreditering

Malmö
22-23 oktober Ackreditering

Kursdatum 2016

Göteborg
9-10 februari Ackrediteringsutbildning
12-13 maj Ackrediteringsutbildning

Malmö
3-4 mars Ackrediteringsutbildning

Stockholm
7-8 april Ackrediteringsutbildning

Kursdatum 2017

Göteborg
9-10 februari Ackrediteringsutbildning
26-27 april Ackrediteringsutbildning
9-10 maj Ackrediteringsutbildning
17-18 maj Ackrediteringsutbildning
15-16 juni Ackrediteringsutbildning
29-30 augusti Ackrediteringsutbildning
5-6 oktober Ackrediteringsutbildning
29-30 november Ackrediteringsutbildning

Malmö
16-17 mars Ackrediteringsutbildning
4-5 maj Ackrediteringsutbildning

Stockholm
9-10 mars Ackrediteringsutbildning
31 maj – 1 juni Ackrediteringsutbildning
20-21 september Ackrediteringsutbildning

Västerås
24-25 augusti Ackrediteringsutbildning

 

 

För mer information om kurserna gå in på utbildning.se, ring 031-757 70 10 eller maila oss på [email protected].