Använd e-teamprofilen om du vill…

Utveckla teams, t.ex. för att sätta ihop en projektgrupp, eller vid sammanslagning av avdelningar.
Arbeta med teamwork och konfliktlösning, inklusive prestandaförbättring i teams.

e-teamprofilen kan således användas för:

  • Teamutveckling
  • Sammansättning av nya teams
  • Förbättring av teamets prestanda
  • Att fastställa personliga kompetenser i ett team
  • Att stärka kommunikation och samarbete i ett team
  • Att sammansätta en ny projektgrupp och Kick-off i projektgrupp

 

Teoretiskt grundad

e-teamprofilen är baserad på erkända teorier inom mänskligt beteende och vad som motiverar oss – individuellt såväl som i ett team. Det teoretiska grundlaget är det samma som för e-interpersonal profilen, samt även Adizes’ teorier om effektiva teams och teamroller.


e-teamprofilen gör det enkelt att se styrkor och svagheter i ett team, och samtidigt är den ett starkt verktyg för teamutveckling.

 

Se ett exempel på e-teamprofilen

Fokus på teamets styrkor

Rapporterna är presenterade på ett sätt som gör dem enkla att förstå och komma ihåg. Grafiska element gör det enkelt att se individuella resultat, och att jämföra resultaten, vilket kan kartlägga ett teams styrkor och svagheter. Grundläggande grupproller utarbetas på detaljerade och nyanserade profiler.
 

En teamprofil du kommer ihåg

En teamprofil är mest användbar när du kan komma ihåg din egen profil – och särskilt när du även kommer ihåg dina kollegors profiler. Det är därför att e-teamprofilen har fokus på att vara enkel att förstå, enkel att komma ihåg, samt enkel att använda. Färgsymboliken “fastnar” lättare i en persons minne, jämfört med t.ex. namn, koder, bokstavskombinationer och beskrivningar – detta är anledningen till att e-teamprofilen använder detta.
 

Supplerande material

Användningen av färger och Teamhjulet gör profilen mycket enkel att använda i praktiken. Dessutom medföljer en lång rad undervisningsmaterial, som stöder användningen av profilen: Teamhjul, feedback kort – över 200 beteende kort, posters och slides, och hos oss betalar du endast för den faktiska användningen. Det finns inga fasta avgifter, vilket gör det lätt för dig att kontrollera dina utgifter.

 

Intresserad – Kontakta oss för mer information
Se ett exempel på e-teamprofilen