Använd e-interpersonal om du vill…

Använda en uppsättning av professionella personlighetsprofiler, utvecklade i Europa, en djuparegående DISC personlig profil med fler detaljer, och en personlighetsprofil som visar 8 fasetter i stället för bara 4.

e-interpersonal profilen kan användas för:

  • Medarbetarutveckling
  • Rekrytering
  • Förflyttning av personal
  • Talangutveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Coachning och personlig utveckling
  • Säljträning och kundhantering
  • Karriärnavigering och karriärutveckling
  • Att stärka kommunikationen och samarbetet

e-interpersonal – djupare än DISC

e-interpersonal har ett styrkebaserat tillvägagångssätt, och har därför en mer kompatibel stil jämfört med DISC personlighetstesten. Användningen av färger och styrkor gör den lätt att komma ihåg, och då den presenterar 8 egenskaper i stället för bara 4, är profilen mycket mer djupgående och nyanserad. Personlighetsprofilen bidrar med en bred förståelse av individens personliga styrkor och utvecklingsområden. Bland annat kan den användas för att sammanställa det rätta teamet, och för att förbättra fokus på styrkor, prestanda och effektivitet.

Ett verktyg med många möjligheter

Profilerna är användarvänliga och relevanta i samband med arbetsmiljön. Om du är bekant med DISC, vill du kunna känna igen många element i e-interpersonal, men du vill även uppleva att den är betydligt enklare att använda i praktiken.

T.ex. innehåller profilen grafiska element, vilket gör resultaten tydligare, medan färgsymbolik gör dem lättare att komma ihåg. Många använder e-interpersonal profilen och färgsymboliken som en naturlig utgångspunkt för den dagliga kommunikationen.

Du får även tillgång till ett stort antal utvecklingsverktyg och undervisningsmaterial, som exempelvis Teamhjulet, feedback kort, posters etc., för att underlätta värdeskapandet och genomförandet i organisationen.

e-interpersonal profilens användning av grafik gör att viktiga punkter är lätta att komma ihåg och förstå..

 

Se ett exempel på e-interpersonal profilen

Enkelt anpassningsbara rapporter

Även vår grundläggande rapport är mycket omfattande – med mer innehåll än vad som oftast krävs. Därför är det väldigt lätt att anpassa e-interpersonal profilen, så att innehållet i rapporten passar den konkreta situationen och behovet. Webbåtkomsten gör, att du själv kan anpassa profilens output. Du kan t.ex. skriva ut teamprofiler, jobbprofiler etc., och olika profiler kan matchas. Samtidigt har du inga fasta avgifter med våra profiler. Du betalar endast för den faktiska användningen.

Vetenskapligt grundad – solid bakomliggande teori

e-interpersonals teoretiska grundlag är evolutionär psykologi, och det är anpassat och justerat i förhållande till nyare teorier om människans grundläggande motivation. e-interpersonal profilen har tillräckligt med validitet och djuphet för att tillgodose både experters och specialisters krav och förväntningar… (se mer)

 

Intresserad – Kontakta oss för mer information

Se ett exempel på en e-interpersonal profil