Använd e-fivefactor om du vill…

Använda en djupgående och exakt personlighetstest.
Rekrytera och utveckla specialister från den taktiska nivån och uppåt.
Använda en personlighetstest som bygger på en solid vetenskaplig grund.

e-fivefactor profilen när du behöver

  • Djupgående personlighetstests
  • Rekrytering av specialister
  • Ledningsrekrytering
  • Ledningsutveckling
  • Supplement till e-interpersonal profilen

Djupare insikt i personligheten

e-fivefactor profilen ger djupgående och detaljerad information om en persons grundläggande personlighet. Därför är den en värdefull personlighetstest för rekrytering, urval, coachning och kompetensutveckling av chefer och specialister. Profilen kan även användas som supplement till e-interpersonal profilen i samband med rekrytering.
Personlighetstesten är baserad på fem grundläggande egenskaper som är kända som grundpelarna i personligheten. Profilen avslöjar de 30 personlighetsdrag som utgör huvudelementen av de respektive pelarna. Således får man en bred förståelse av individens personlighet, och en väldigt djup förståelse av hur personen agerar.

e-fivefactor profilen är en stark personlighetstest som bidrar med djupgående kunskap om personligheten. Den grafiska rapporten gör den till ett väldigt bra dialogverktyg.

 

Idealisk för ledningsgrupper och personlig utveckling

e-fivefactor profilen gör det möjligt att arbeta ingående och precist med personliga egenskaper, t.ex. i en ledningsgrupp. På så sätt uppnås en djupare förståelse, förbättrat samarbete och bättre resultat. Personlighetstestet används även ofta med en coach, i arbetet med målsättningar och personlighet.

Användaranpassad profil

e-fivefactor profilen kan anpassas efter dina behov, så att rapporten exponerar de områden du önskar. Vi lägger stor vikt vid det faktum, att våra verktyg är bra dialogverktyg. Därför använder vi grafiska element i stor utsträckning, vilket gör resultaten enkla att få grepp om. Samtidigt gör det grafiska materialet, att rapporten blir lätt att diskutera, och att det därmed blir lättare att göra de rätta besluten. Den logiska åtkomst på webben, samt den starka grafiken, gär det möjligt för personen att komma ihåg processen – även flera år senare.

Vetenskapligt baserad och validerad

e-fivefactor profilen har utvecklats från internationellt erkända personlighetstester för bedömning av personlighetsdrag.
Profilen bygger på IPIPs (Internation Personality Item Pool) FFM modell, och frågorna är anpassade till företagskultur.
e-fivefactor profilen valideras kontinuerligt av psykometriker, och bygger således på nyare teorier om egenskaper, och dessas betydelse för personligheten.
Detta gör, att e-fivefactor profilen är 100 procent valid och väldokumenterad.
 
Intresserad – Kontakta oss för mer information