Beteendeprofilen är nu tillgänglig i en utökad version och innehåller de 15 viktigaste personlighetsdargen från Five-faktormodellen.

3 personlighetsdrag för varje av de 4 drivkrafterna i beteendeprofilen och 3 personlighetsdrag i relation till stark/instabil presenteras.